Trong Xứ

GIÁO HỌ DƯỠNG TRỰC MỪNG LỄ QUAN THẦY

   Hôm qua ngày 03 tháng 04 năm 2016 Cha xứ và cộng đoàn giáo họ Dưỡng Trực đã long trọng tổ chức Thánh Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót và mừng kính Thánh Vinh Sơn quan thầy giáo họ.Từ 14h00 các đoàn hội họ giáo sở tại và họ nhà xứ đã thay piên nhau chầu Thánh Thể. Đúng 16h30 …

Read More »

THÁNH LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH CHIỀU CHÚA NHẬT

Hôm qua ngày 27 tháng 03 năm 2016. Dưới sự hướng dẫn của Cha xứ, giáo xứ đã tỏ chức kiệu mừng Chúa Phục sinh và Thánh lễ mừng Chúa Phục sinh. Đoàn rước hôm nay được thêm trang trọng và sốt sắng nhớ có sự hiện diện của cộng đoàn và các kiệu của các giáo họ thuộc giáo …

Read More »

THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

    Hôm qua ngày 26 tháng 03 năm 2016. Dưới cái lạnh của thời tiết , vào lúc 20h30 Cha xứ và cộng đoàn đã long trọng cử hành thánh lễ đêm vọng phục sinh. Trong bài giảng Cha xứ  nói lên niềm vui mừng hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Chúa phục sinh. Đức Kitô , …

Read More »

CHÙM ẢNH CHIỀU THỨ BẢY TUẦN THÁNH VẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ VÀ NGẮM DẤU ĐANH

   Chiều nay thời tiết tạnh ráo, nhưng hơi se lạnh. Cha xứ và cộng đoàn giáo xứ đã đi đàng thánh giá trọng thể chung quanh khuân viên Thánh đường, để suy  niệm sự thương khó của Chúa Giê su và cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo hội  và xã hội. Sau đó cộng về nghỉ ngơi, …

Read More »

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – CỬ HÀNH CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU

Chiều nay ngày 25 tháng 03 năm 2016 thời tiết thật nắng đẹp. Hòa chung với Giáo  Hội hoàn vũ. Cha xứ và cộng đoàn giáo xứ, đã cử hành cuộc thương khó của Đức Giêsu vào lúc 14h30 phút. Ngay từ sớm quý cộng đoàn cũng như các ban nghành đoàn hội đã đến tập trung chuẩn bị và …

Read More »