Trong Xứ

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH MẸ FATIMA QUAN THẦY GIÁO HỌ PHÚ ĐỒNG

     Hôm qua ngày 15 tháng năm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống. Giáo họ Phú Đồng đã long trọng tổ chức Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống và mừng kính Mẹ Fatima Quan thầy giáo họ. Hiện diện trong Thánh lễ có cha chánh xứ Hier. Nguyễn Ngọc Hinh và cha Jos. Mai Văn …

Read More »

THÁNH LỄ KHAI MẠC THÁNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

   Hôm qua Chúa Nhật thứ VI Phục Sinh, ngày 01 tháng 05 năm 2016, Tại Linh Đài Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu La Vang, giáo xứ đã tổ chức khai mạc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Hôm nay cũng là ngày lễ quan thầy của Hội Thánh Giuse. Trong ngày lễ có sự hiện diện và đóng …

Read More »

THÁNH LỄ MỪNG QUAN THẦY HỌ NHÀ XỨ

   Hôm qua, ngày 04 tháng 04 năm 2016.  Hòa chung với toàn thể giáo hội hoàn vũ, giáo xứ đã tổ chức Đại Lễ Truyền Tin, quan thầy của họ nhà xứ. Trước khi dâng thánh lễ các đoàn hội đã chầu Thánh Thể.Hiện diện trong thánh lễ có Cha xứ Hier. Nguyễn Ngọc Hinh, hai cha quý hương …

Read More »