Cáo Phó

CÁO PHÓ CỤ TRÙM ÂN NHÂN ĐA MINH PHẠM NGỌC THIÊN.   GIA ĐÌNH TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO  CÁO PHÓ CỤ TRÙM ÂN NHÂN ĐA MINH PHẠM NGỌC THIÊN.  Sinh năm 1947 Quê quán: Giáo xứ Thanh Châu, Giáo phận Thái Bình  Từ trần hồi: 16h20’ ngày 13 tháng 11 năm 2019  (Tức ngày 17 tháng 10 năm Kỷ Hợi) …

Read More »

CÁO PHÓ CỤ TRÙM ÂN NHÂN MARIA PHẠM THỊ NGẮN

CÁO PHÓ CỤ TRÙM ÂN NHÂN MARIA PHẠM THỊ NGẮN          GIA ĐÌNH TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO  CỤ TRÙM ÂN NHÂN MARIA PHẠM THỊ NGẮN Sinh năm 1942 Từ trần hồi: 17h00’ ngày 31 tháng 05 năm 2019 (Tức ngày 27 tháng 04 năm Mậu Tuất) Hưởng thọ: 77 tuổi Thuộc giáp Trung giáo xứ Thanh Châu …

Read More »

CÁO PHÓ CỤ TRÙM ÂN NHÂN GIUSE BÙI VĂN RẠNG

  CÁO PHÓ CỤ TRÙM ÂN NHÂN GIUSE BÙI VĂN RẠNG        GIA ĐÌNH TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO  CỤ TRÙM ÂN NHÂN GIUSE BÙI VĂN RẠNG Sinh năm 1947 Từ trần hồi: 11h30’ ngày 23 tháng 02 năm 2019 (Tức ngày 19 tháng 01 năm Mậu Tuất) Hưởng thọ: 72 tuổi Thuộc giáp Đoài giáo xứ Thanh Châu   …

Read More »

CÁO PHÓ ÔNG TRÙM ÂN NHÂN GIUSE BÙI VĂN HUÂN

CÁO PHÓ ÔNG TRÙM ÂN NHÂN GIUSE BÙI VĂN HUÂN       GIA ĐÌNH TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO ÔNG TRÙM ÂN NHÂN GIUSE BÙI VĂN HUÂN Sinh ngày 10 tháng 05 năm 1966 Từ trần hồi: 10h23’ ngày 25  tháng 01 năm 2019 (Tức ngày 20 tháng 12 năm Mậu Tuất) Hưởng thọ: 53 tuổi Thuộc giáp Nam giáo xứ …

Read More »

CÁO PHÓ ÔNG TRÙM ÂN NHÂN ĐA MINH BÙI VĂN MÃO

CÁO PHÓ ÔNG TRÙM ÂN NHÂN ĐA MINH BÙI VĂN MÃO GIA ĐÌNH TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO ÔNG TRÙM ÂN NHÂN ĐA MINH BÙI VĂN MÃO Sinh năm: 1961 Từ trần hồi: 02h00 ngày 03 tháng 12 năm 2018 (Tức ngày 27 tháng 10 năm Mậu Tuất) Hưởng thọ: 57 tuổi Thuộc giáp Đông giáo xứ Thanh Châu CHƯƠNG TRÌNH …

Read More »

CÁO PHÓ ÔNG TRÙM ÂN NHÂN ĐA MINH PHẠM VĂN NHÂN

GIA ĐÌNH TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO  ÔNG TRÙM ÂN NHÂN ĐA MINH PHẠM VĂN NHÂN Sinh năm: 1954 Từ trần hồi: 18h30 ngày 20 tháng 11 năm 2018 (Tức ngày 14 tháng 10 năm Mậu Tuất) Hưởng thọ: 64 tuổi Thuộc giáp Đông giáo xứ Thanh Châu CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG 1. Ngày 21-11-2018 _Từ 14h30′-14h45’: Nghi thức khâm niệm …

Read More »

CÁO PHÓ CỤ TRÙM ÂN NHÂN ĐAMINH PHẠM VĂN THINH

CÁO PHÓ CỤ TRÙM ÂN NHÂN ĐAMINH PHẠM VĂN THINH            GIA ĐÌNH TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO CỤ TRÙM ÂN NHÂN ĐAMINH PHẠM VĂN THINH Sinh năm: 1947 Từ trần hồi: 11h00 ngày 11  tháng 10 năm 2018 (Tức ngày 03 tháng 09 năm Mậu Tuất) Hưởng thọ: 72 tuổi Thuộc giáp Nam giáo xứ Thanh …

Read More »

CÁO PHÓ ÔNG ÂN NHÂN GIUSE ĐẶNG VĂN NGUYỆN

  GIA ĐÌNH TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO     ÔNG ÂN NHÂN GIUSE ĐẶNG VĂN NGUYỆN    Sinh năm: 1970  Từ trần hồi: 00h16 ngày 05 tháng 10 năm 2018                    (Tức ngày 26 tháng 09 năm Mậu Tuất)   Hưởng thọ: 49 tuổi  Thuộc giáp Đông giáo xứ Thanh Châu   …

Read More »