GIÁO XỨ THANH CHÂU MỪNG LỄ KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ.

GIÁO XỨ THANH CHÂU MỪNG LỄ KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ.

 Trong suốt năm, hầu như hằng ngày đều lễ mừng kính nhớ riêng một hay nhiều Vị Thánh với tên tuổi cùng lịch sử đời họ. Dẫu thế cũng không sao mừng kính hết cả Các Thánh trong Giáo Hội được. Vì thế Giáo Hội dành một ngày để mừng kính chung tất cả Các Vị Thánh.

 Hòa chung cùng toàn thể Giáo Hội, hôm nay, Giáo xứ Thanh Châu hân hoan mừng đại lễ Các Thánh Nam Nữ trên Thiên Đàng.

 Trong bài chia sẻ Lời Chúa hôm nay, Cha xứ nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta thấy rằng:” Việc nên thánh không phải là một đặc quyền, đặc lợi của các linh mục, tu sĩ nam nữ hay chỉ dành cho một số ít người, nhưng là bổn phận và nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Bởi vì nên thánh là điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên trong chương trình cứu độ của Ngài. Việc nên thánh không chỉ là một lời mời gọi, nhưng còn là một lệnh truyền, thế nên, không có gì có thể ngăn cản chúng ta nên thánh. Nhưng để trở nên những vị thánh, chúng ta không có con đường nào khác, ngoài con đường mà Đức GiêSu Ki tô và Các Thánh đã đi, đó chính là con đường Tám Mối Phúc Thật.”

 Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay, chúng ta cùng nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết tận dụng mọi cơ hội, mọi khả năng để nên thánh theo lời mời gọi của Chúa. Dẫu rằng, mỗi chúng ta vẫn còn nhiều những bất toàn và khuyết điểm, với những sa ngã của quá khứ và mỏng giòn của hiện tại.

 Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng và sốt sáng của cộng đoàn tham dự.

 Sau Thánh lễ Cha xứ cùng cộng đoàn ra viếng mộ và cầu nguyện cho Cha cố Đaminh.

Nguồn tin: Ban TTGX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *