Daily Archives: Tháng Mười 28, 2019

CHƯƠNG TRÌNH Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ Và Lễ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn.

CHƯƠNG TRÌNH Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ Và Lễ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn. Thứ Năm: Ngày 31/10/ 2019  –    19h00’: Lễ vọng kính các Thánh Nam Nữ. Thứ Sáu: Ngày 01/11/ 2019 –    04h30’: Thánh lễ thứ nhất –    15h00’: Chuông báo. –    15h30’: Rước kiệu tôn vinh các Thánh Nam Nữ –    16h30’: Thánh lễ trọng thể kính Các Thánh Nam …

Read More »