CÁO PHÓ CỤ TRÙM ÂN NHÂN: ROSA VŨ THỊ DUNG ( Tức Cụ Liêm)

   

CÁO PHÓ CỤ TRÙM ÂN NHÂN: RO SA VŨ THỊ DUNG ( Tức Cụ Liêm)

GIA ĐÌNH TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO

 CỤ TRÙM ÂN NHÂN: ROSA VŨ THỊ  DUNG ( Tức Cụ Liêm)

Sinh năm 1948
Từ trần hồi: 02h00’ ngày 04 tháng 10 năm 2019
(Tức ngày 06 tháng 09 năm Mậu Tuất)
Hưởng thọ: 71 tuổi
Thuộc giáp Trung giáo xứ Thanh Châu

  CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG 

I . Ngày 05-10-2019

_Từ 14h00′-14h30’: Nghi thức khâm niệm
_Từ 14h30’-14h45′: Lễ phát tang
_Từ 14h45′-18h00′: Cầu nguyện và Kính viếng
_Từ 19h30’-20h30’: Họ Nhà xứ cầu nguyện
_Từ 20h30’-22h00’: Cầu nguyện và kính viếng

II. Ngày 06-10-2019

_Từ 05h30′-07h00’: Cầu nguyện và kính viếng
_Từ 07h00′-08h00’: Thánh lễ Mi sa tại gia đình
_Sau Thánh Lễ thi hài Cụ được đưa về an táng tại nghĩa trang giáo xứ.

Xin mọi người hiệp ý, cầu nguyện cho Linh hồn Rosa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 Tang gia đồng kính báo!

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *