HÌNH ẢNH ĐÊM HOAN CA VĂN NGHỆ MỪNG, TUẦN CHẦU GIÁO XỨ THANH CHÂU NĂM 2019

HÌNH ẢNH ĐÊM HOAN CA VĂN NGHỆ, MỪNGTUẦN CHẦU GIÁO XỨ THANH CHÂU NĂM 2019

Nguồn tin: Ban TTGX

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *