HÌNH ẢNH THÁNH LỄ KHAI MẠC TUẦN CHẦU GIÁO XỨ THANH CHÂU NĂM 2019

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ KHAI MẠC TUẦN CHẦU GIÁO XỨ THANH CHÂU NĂM 2019

Nguồn tin: Ban TTGX

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *