Daily Archives: Tháng Bảy 25, 2019

NGÀY TĨNH TÂM THỨ TƯ: THÁNH LỄ XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU CỦA CÁC EM TNTT GIÁO XỨ THANH CHÂU.

NGÀY TĨNH TÂM THỨ TƯ: THÁNH LỄ XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU CỦA CÁC EM TNTT GIÁO XỨ THANH CHÂU.  Sau khi trải qua chương trình học hỏi giáo lý, hơn 100 em TNTT trong cộng đoàn Giáo xứ Thanh Châu đã đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích xưng tội rước Lễ lần đầu.   Bí tích Thánh Thể là …

Read More »