CHƯƠNG TRÌNH TUẦN CHẦU GIÁO XỨ THANH CHÂU NĂM 2109

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM
GIÁO PHẬN THÁI  BÌNH
GIÁO XỨ THANH CHÂU
=*=*=*=*=*=
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN CHẦU
GIÁO XỨ THANH CHÂU NĂM 2019
 I – Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, ngày 22_26 tháng 07 năm 2019

   1. 16h00’: Chầu Thánh Thể – Xưng tội
2. 17h00’: Thánh Lễ

  . Thứ 2:  Họ các Thánh tử đạo Việt Nam
 . Thứ 3: Họ Rưỡng Trực và Đồng An
   . Thứ 4: Họ Phú Đồng và Nam Đồng
 . Thứ 5: Xứ đoàn TNTT Đa Minh Xavio
 . Thứ 6: Nhà xứ Thanh Châu

  II – Thứ Bẩy, ngày 27 tháng 07 năm 2019

 . 16h00’: Rước kiệu
 . 17h00’: Thánh lễ khai mạc tuần chầu
 . 18h00’: Kiệu Thánh Thể
     . 20h00’: Giao lưu văn nghệ.
 Chủ đề: “ CHÚC TỤNG CHÚA”

III – Chúa Nhật, ngày 28 tháng 07 năm 2019
     ​. 05h00’: Thánh Lễ thứ nhất
     . Sau Thánh Lễ – Đặt Thánh Thể chầu
   . 09h00’: Rước đoàn Đồng tế – Thánh Lễ chính tiệc
   . Sau Thánh Lễ – Nghỉ trưa
   . 14h00’: Đặt Thánh Thể chầu.
 .17h00’: Thánh Lễ thứ ba trong ngày
IV – Thứ Hai, ngày 29 tháng 07 năm 2019

 . 04h30’: Thánh Lễ Tạ Ơn.
 . Chầu tạ

           CHA XỨ                                                 T/M.HĐGX
Giuse. Đinh Xuân Ngọc                               Giuse. Bùi Văn Biên                                         
                       
Nguồn tin: Ban TTGX

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *