Daily Archives: Tháng Bảy 7, 2019

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN CHẦU GIÁO XỨ THANH CHÂU NĂM 2109

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO PHẬN THÁI  BÌNH GIÁO XỨ THANH CHÂU =*=*=*=*=*= CHƯƠNG TRÌNH TUẦN CHẦU GIÁO XỨ THANH CHÂU NĂM 2019  I – Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, ngày 22_26 tháng 07 năm 2019    1. 16h00’: Chầu Thánh Thể – Xưng tội 2. 17h00’: Thánh Lễ   . Thứ 2:  Họ các Thánh tử đạo …

Read More »