Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2019 của HĐGM Việt Nam

Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2019 của HĐGM Việt Nam

4/26/2019 12:58:02 PM

Hội đồng Giám mục Việt Nam đã họp Hội nghị thường niên kỳ I/2019 tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, từ chiều 22/4/2019 đến sáng 26/4/2019
HDGM_VIETNAM_2019.jpg

HDGM_VIETNAM_2019_bienban_1.jpg

HDGM_VIETNAM_2019_bienban_2.jpg

(WHĐ 26.04.2019)

Nguồn tin: conggiao.info

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *