Daily Archives: Tháng Tư 2, 2017

CHA XỨ CHỦ TRÌ CUỘC HỌP HĐMV HÀNG XỨ

CHA XỨ CHỦ TRÌ CUỘC HỌP HĐMV HÀNG XỨ. Sáng ngày 28 tháng 03 năm 2017 Cha xứ đã chủ trì cuộc họp HĐMV toàn giáo xứ, để chuẩn bị cho chương trình tuần Tam Nhật vượt qua và triển khai, hướng dẫn cho ngày bầu cử HĐMV mới niên khóa 2017_2021. Chiều ngày 31 tháng 03 năm 2017 ban …

Read More »